Vrienden van het Orgel

Project Toekomst VvhO en de Alkmaarse orgels

Doel

Uiterlijk eind 2025 duidelijkheid over de rol die de Stichting VvhO kan spelen in het gebruik en het onderhoud van orgels in Alkmaar, inhoudelijk, maar zeker ook qua organisatiekracht.

Vragen

Alkmaar heeft 32 orgels in publieke ruimten:
- wat voor toekomst hebben deze instrumenten?
- wat moet er gebeuren om deze instrumenten toekomst te bieden?
- hoe zouden eventuele acties georganiseerd kunnen worden en
- welke rol kan de Stichting VvhO daarbij spelen.

Aanpak

In de periode van september 2024 tot 1 april 2025 raadplegen we - individueel of in groepsverband – de volgende personen en instellingen:
• Mentoren • Besturen van de mentoraatlocaties • Donateurs (Selectie) • Gemeente Alkmaar, afdeling Erfgoed • Gemeente Alkmaar, afdeling Cultuur • Stadsorganist Alkmaar • Historische Vereniging Alkmaar; • Stadsbeiaardier Alkmaar • Directeur Taqa De Vest/Laurenskerk Alkmaar • Directeur stedelijk museum Alkmaar • Voorzitter rvb Artiance (ABC Huis) • Directeur Artiance • Cultuurondernemer Artiance • Directeur Regionaal Archief Alkmaar • Directeur Monumentenwacht Noord-Holland • Inspecteur Monumentenwacht • Orgel- & klavierdocenten • Erfgoedbedrijven Boeij, Stadsherstel, Coup Group

Voorafgaande mail

Voorafgaande aan het verzoek om een gesprek ontvangen de gesprekspartners een mail/brief met daarin uitleg wie we zijn, wat we doen en wat de bedoeling van de raadpleging is.

Concept rapport

Een concept rapport wordt besproken in het bestuur van de VvhO, nadat de gesprekspartners nog een kans hebben gehad per mail hun reactie erop te geven.
Op basis van de besluiten die het bestuur alsdan neemt, wordt een vervolgtraject uitgezet.

Bestuur, 24 juni 2024

28,15,0,50,0
25,600,60,1,1500,1000,30,2000
75,200,1,0,12,25,50,0,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,0,30,15,5,0,0,0,1,0,1
Partner DOE-orgel en boek Alkmaar Orgelstad
Partner
Partner
Subsidiënt Doe Orgel en publicatie Alkmaar Orgelstad
Partner
Partner
Partner publicatie Alkmaar Orgelstad
Partner publicatie
Partner publicatie
Partner publicatie Alkmaar Orgelstad
Partner publicatie
Partner publicatie
Partner publicatie Alkmaar Orgelstad
Partner publicatie
Partner publicatie
Partner publicatie Alkmaar Orgelstad
Partner publicatie
Partner publicatie
Partner publicatie Alkmaar Orgelstad
Partner publicatie
Partner publicatie
partner voor Videoportretten
Partner
Partner