Vrienden van het Orgel

‘Alkmaars visitekaartje van Christian Müller’
Het orgel in de Kapelkerk in Alkmaar

De binnenstad van Alkmaar was vroeger heel wat waterrijker dan tegenwoordig. De Laat bijvoorbeeld, was een oorspronkelijk een lange gracht. Smalle kades met daartussen het glinsterende water, de aangrenzende smalle huizen en gebouwen, het zag er allemaal heel anders uit. Tegenwoordig is De Laat een drukke winkelstraat.

De Kapelkerk staat ongeveer halverwege De Laat, ter hoogte van de Lutherse Kerk en gracht verderop. Het is een van de oudste kerken van Alkmaar. Tot de brand van 1760 stond daar ook een heel oud orgel, afkomstig uit de Grote Kerk. De kerk is snel hersteld en dankzij een gift van jonkvrouw Johanna Geertruida te Chastelain bouwt de Amsterdamse orgelmaker Christian Müller in 1762 een nieuw orgel. Dit orgel is nagenoeg gaaf bewaard gebleven en is een van de mooiste orgels van Alkmaar.

Jan Zwart is De orgelfotograaf. In de ruim 42 jaar dat hij in Alkmaar woonde, gingen de orgels daar hem aan het hart (en nog steeds). Belangrijke momenten van de orgels heeft Jan vastgelegd. Titulair organist van de Kapelkerk Frank van Wijk presenteert het orgel op de hem bekende wijze met muziek uit Alkmaars verleden.

PRODUCTIE INFORMATIE

 

De orgelfotograaf

Orgels fotograferen is een lastige bezigheid. Hoewel het geen vogels zijn, zorgen plaats en andere moeilijkheden altijd voor een uitdaging. Je aanpassen en creatieve oplossingen vinden, zijn volgens Jan Zwart daarom onvermijdelijk.

Jan Zwart is de oudste zoon van Jaap Zwart (1924-2001) en een kleinzoon van de organist Jan Zwart (1877-1937). Zijn belangstelling voor kerken en haar orgels is dan ook verklaarbaar. Samen met zijn broer, die ook organist is, bezochten ze talloze kerken waar Jan foto’s maakte. Inmiddels bestaat zijn fotocollectie uit tienduizenden foto’s, waarin de Alkmaarse kerken en orgels vanzelfsprekend een belangrijke plaats innemen.
Jan Zwart heeft ruim 42 jaar in Alkmaar gewoond en was vier jaar koster van de Kapelkerk. Hij is eind 2021 verhuisd uit Alkmaar, maar is nog steeds organist van de Kapelkerk en de Remonstrantse kerk.

Voetnoten bij het portret:
- De ingelijste interieurfoto’s van de Grote Kerk, die Jan laat zien, zijn van de Alkmaarse fotograaf Klaas Klinkert. Grootvader Jan ontving deze in 1933 bij diens 40-jarig organistenjubileum van de kerkvoogdij Alkmaar, waar hij jaarlijks zo’n 20 concerten gaf. Hierop is te zien dat de kerk destijds nog geheel bepleisterd was.
- De foto’s van het orgel met de schijnwerpers van buitenaf, zijn gemaakt in de Grote Kerk te Naarden.

De gift van een jonkvrouw

Bij de naam kapel doemt meestal het beeld op van kleine, ranke, intieme, zelfs elegante kerkgebouwen en dan vaak weer als onderdeel van een klooster of kasteel. De gift van een jonkvrouw past hier mooi bij, een rijk en elegant orgel, want dat is dit Müller-orgel beslist. Frank van Wijk sluit zich met de Sonate di Galanteria van Michelet hierbij aan. Maar ook de robuuste kant van dit instrument laat hij met Buxtehudes Preludium in g niet ongemoeid. En tenslotte een koraalbewerking van Henk van Westrienen, degene die Frank ertoe heeft aangezet musicus te worden.

Dietrich Buxtehude (1637-1707) is afkomstig uit Denemarken en heeft zijn bekendheid verworven als organist van de Marienkirche in Lübeck als opvolger van Franz Tunder. Zijn componeerstijl van met name de orgelwerken kenmerkt zich door vrijheden die grenzen aan het improvisatorisch.
Het Praeludium in g [BuxWV 163] is een dergelijk omvangrijk manualiter werk; drie Fuga’s worden ingeleid en afgewisseld door virtuoze vrije passages vol muzikale verrassingen, waarbij de spanning meesterlijk wordt opgevoerd tot aan de adembenemende slotfuga. Het stuk leent zich voortreffelijk voor het demonstreren van de verschillende plenum combinaties (sterkere registraties) van het Kapelorgel.

Van de Alkmaarse stadsorganist Fredrik Willem Michelet (1720-1773) zijn zes fraaie Sonate di Galanteria bewaard gebleven, waarvan hier de Sonate no.1 in C groot wordt uitgevoerd. De charmante rococostijl, met vele zeer minutieus genoteerde versieringen (destijds ook wel galanterieën genoemd), laat zich op het Müllerorgel uitnemend verklanken. Aardig detail is dat de sonates verschenen in het jaar van voltooiing van het Kapelorgel: 1762. In het eerste deel wisselen de prestanten van het hoofdwerk met de fluiten van het bovenwerk. In het tweede deel kleuren Holpijp, Quintadena en Viola di Gamba de subtiele solopartij en in het laatste deel komen de gedeelde registers van het Müller-orgel van pas: de briljante Cornet soleert in de rechterhand en de Trompet versterkt de bas.

Henk van Westrienen (1916-1985) was meer dan 40 jaar organist van de Alkmaarse Kapelkerk. Naast zijn baan als onderwijzer op diverse scholen was hij zeer actief op muzikaal gebied: als kerkorganist, amateur-orgelbouwer en componist. Eén van zijn laatste composities is de koraalbewerking over het lied “Wat God doet, dat is welgedaan” (1984), gecomponeerd in het Alkmaarse ziekenhuis voor zijn muzikale vrienden die hem daar bezochten. Frank koos dit stuk als dierbare herinnering aan hem.

28,15,0,50,0
25,600,60,1,1500,1000,30,2000
75,200,1,0,12,25,50,0,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,0,30,15,5,0,0,0,1,0,1
Partner DOE-orgel en boek Alkmaar Orgelstad
Partner
Partner
Subsidiënt Doe Orgel en publicatie Alkmaar Orgelstad
Partner
Partner
Partner publicatie Alkmaar Orgelstad
Partner publicatie
Partner publicatie
Partner publicatie Alkmaar Orgelstad
Partner publicatie
Partner publicatie
Partner publicatie Alkmaar Orgelstad
Partner publicatie
Partner publicatie
Partner publicatie Alkmaar Orgelstad
Partner publicatie
Partner publicatie
Partner publicatie Alkmaar Orgelstad
Partner publicatie
Partner publicatie
partner voor Videoportretten
Partner
Partner