Financieel overzicht

Stichting Vrienden van het Orgel, Alkmaar
Financieel overzicht
Staat van Baten en Lasten
Baten  2015 (voorl.) 2014 2013 2012
Donaties            3.228 3.048            2.987            3.113
Verkopen               460 259               363                550
Rente Spaarrekening               113 195               282                400
Totaal baten            3.801 3.502            3.632            4.063
Lasten
Bestuurskosten            1.641 1850            1.668                864
Orgelexcursie (subsidie)               333 512               187                319
(Orgel)conc.  Kapelkerk/Heiloo            1.344 862               332                801
Compositie-opdracht            2.583  nvt  nvt  nvt
Subsidie Orgelfestival Holland            1.000  nvt            1.500  nvt
Subsidie Artiance  nvt nvt               250  nvt
Aankopen tafelverkoop               713 nvt  nvt  nvt
Totaal Lasten            7.614            3.224            3.937            1.984
Resultaat         -3.813               278             -305           2.079
Balans 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012
Activa         20.707         24.260         24.181          24.747
kleine kas verkooptafel  –               260                  61                     –
Totaal         20.707         24.520         24.242          24.747
Passiva
Stichtingskapitaal                  68                  68                  68                  68
Reserve         20.639         24.452         24.174          24.479
Nog te betalen                     –  –                200
Totaal         20.707         24.520         24.242          24.747