ANBI

ANBI logo

Statutaire naam: Stichting Vrienden van het Orgel

RSIN: 002831120

Contact: secretaris: Dhr. P. Kramer – Burgplantsoen 107 – 1705 ES Heerhugowaard – Tel: 06 21915088

E-mail: info@vriendenvanhet orgel.nl

Doelstelling: De Stichting Vrienden van het Orgel te Alkmaar is in 1956 opgericht met als doel de interesse te vergroten voor het orgel en zijn boeiende cultuur. Momenteel hebben wij circa 200 donateurs en 7 bestuursleden.

Beleidsplan: Zie: Wat doen wij?

Bestuur: zie bestuur, onbezoldigd

Uitgevoerde activiteiten: diverse concerten, najaarsexcursie, verkoop CD´s en boeken, uitbrengen folders en andere informatie, we werken samen met de stichting Schnitger Orgelconcours en het Orgelnetwerk (zie Documenten).

Financiën: zie onder Documenten